Installatie van een brandstofcelsysteem voor een klant in Veldhoven.

Momenteel engineeren we de installatie van een brandstofcelsysteem bij een gerenommeerde klant in Veldhoven.
Een brandstofcelsysteem is een apparaat dat de chemische energie van een brandstof via een elektrochemisch proces omzet in elektrische energie. Het werkt op basis van de principes van een elektrochemische cel, waarbij een brandstof en een oxidant reageren om elektriciteit, warmte en water als bijproducten te produceren. In tegenstelling tot traditionele verbrandingsmotoren verbranden brandstofcelsystemen de brandstof niet, maar maken ze gebruik van een elektrochemische reactie om elektriciteit te produceren.

Leave A Comment

Create your account